Smittevern

Vi tar smittevern veldig alvorlig og har inntil videre satt en rekke strenge tiltak for å sikre deltagere og arrangører for smitte.
Du må lese de viktigste tiltakene og være inneforstått med de.
Vi vil følge NIF sine regler og føringer for idrettsarrangementer for barn.

Generelle tiltak vi alltid har:
-Maks 90 barn pr arrangement. Når fulltegnet er det ikke mulig å melde på fler.

-Små startpuljer

-Kun forhåndspåmelding slik at vi som arrangør har lister over deltagere.

-Deltagere må være bosatt i den respektive skikretsen, eventuell kommune.

-Maks 1 forelder/ledsager pr barn inne på arena. Andre oppfordres til å spre seg rundt løypa.

-Barn og foreldre som har sykdomstegn kan ikke delta på arrangementet. Kan du ikke være på jobb, på skole eller i barnehage, kan du heller ikke komme på våre arrangement.

-Flere godt merkede stasjoner for håndvask på arena

-Flere store plakater med påminnelse om smittevern på arena. Hygienetiltak og avstand.

-Ingen felles premieutdeling eller samling.

-2 adskilte stasjoner med sluser for utdeling av startnumre og premier.

-Romslige arenaer som tillater god avstand for alle.